หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ อบต.ดอนมะโนรา จ.สมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ อบต.ดอนมะโนรา จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 14:55:38


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ อบต.ดอนมะโนรา จ.สมุทรสงคราม

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมอาจารย์ นักศึกษา ร่วมกับนายก อบต.ดอนมะโนรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชมรมผู้ใช้น้ำดอนมะโนรา ร่วมหารือการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจคลองต่างๆ เพื่อดูเส้นทางการไหลของน้ำเข้า-น้ำออก สำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณและสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่ริมฝั่งคลอง เพื่อนำมาเป็นเป็นข้อมูลประกอบการทำฐานข้อมูลให้กับพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษา ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง และสัตว์ต่างๆ ที่พบในพื้นที่