หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารสายสุทธานภดล
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-18 11:01:44


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมการทำโคมไฟนำทางจำลอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมภายในตำหนักสายสุทธานภดล ได้รับฟังบรรยายการนำชมจากเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของวังสวนสุนันทาในอดีต อีกด้วย