หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “นวัตกรรมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “นวัตกรรมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-13 10:19:23วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง“นวัตกรรมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี” ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เปิดโอกาสให้นักวิจัยในแต่ละประเทศได้เข้ามาแบ่งปันความคิด แสดงผลงานวิจัยของตนเอง และเรียนรู้งานวิจัยของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างนักวิจัย และหน่วยงาน  ทั้งนี้ ยังสามารถนำไปสู่โอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต อีกด้วย