หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมหารือแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับสถานประกอบการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมหารือแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-16 16:19:12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมหารือแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับสถานประกอบการ

          เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนอาจารย์ผู้ประสานกับสถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน  ปัญหาหรืออุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมกับสถานประกอบการที่ทำบันทึกความเข้าใจ และการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566