หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าอบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "SHARP"
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าอบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "SHARP"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-13 21:18:51

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าอบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายใต้เครื่องหมายการค้า  "SHARP"

          วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เข้าอบรมการประกอบอาหารจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SHARP” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 30 คน ในเมนู เค้กช็อคโกแลตหน้านิ่ม , นมหมีปั่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาในระหว่างการศึกษา และนำไปต่อยอดธุรกิจตนเองในอนาคต