หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม“สู่มืออาชีพ”
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม“สู่มืออาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-08-13 15:50:47


วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม “สู่มืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 90 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้เห็นภาพรวมและแนวทางการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาทิ กิจกรรมค้นหาเป้าหมายชีวิต Anatomy Game เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้และพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา