หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันอาสาฬหบูชา
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันอาสาฬหบูชา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-13 00:48:41

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันอาสาฬหบูชา

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และเกิดสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย