หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-13 18:59:31


วันที่ 13 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต หลังจากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างบัณฑิตและคณาจารย์ ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตเกียรตินิยม และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่านที่จบการศึกษาในปีนี้