หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งประชุมอย่างต่อเนื่อง หารือการปรับปรุงเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งประชุมอย่างต่อเนื่อง หารือการปรับปรุงเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-14 14:41:11


วันที่  13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมในการประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือและให้ข้อมูล แนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานของทางคณะ เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามรูปแบบแผนงานของสำนักวิทยบริการฯ