หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งวางแผนงานกิจกรรม 80 ปี สวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งวางแผนงานกิจกรรม 80 ปี สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-14 14:34:21


วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรม และสถานที่ในการจัดงาน 80 ปี  สวนสุนันทา ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 นี้