หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-26 14:35:44

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม

วันที่ 8 เม.ย.65 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ การไหลเวียนของน้ำคุณภาพน้ำในการประกอบอาชีพของเกษตรกรนาเกลือ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำ ประธานสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย จ.สมุทรสงคราม และผู้แทนเกษตรกรชาวนาเกลือ เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมและลงพื้นที่จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่คลอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริ