หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําโครงการและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําโครงการและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-26 13:38:40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี)

 การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําโครงการและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําโครงการและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet