หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 10:03:34

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ”

     วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา