หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะ เชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะ เชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-13 15:22:15


    เมื่อวันที่ 8 – 9  มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 113 คน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยการเรียนรู้ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ อีกทั้งเสริมทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมและถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น