หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ที่ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ”จากการเข้าร่วมแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ทั่วไป) ประจำปี 2564 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ที่ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ”จากการเข้าร่วมแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ทั่วไป) ประจำปี 2564 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 11:39:51


นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ที่ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ”

จากการเข้าร่วมแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ทั่วไป) ประจำปี 2564

 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ยาวะโนภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สา­วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” (เหรียญทอง) ประเภทอายุไม่เกิน 23 ปี รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม จากรายการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ทั่วไป) ประจำปี 2564 และโค้ชผู้ฝึกสอน ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป