หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-12 15:45:42


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร” จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561