หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักผักผลไม้
คหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักผักผลไม้

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-12 14:36:45


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อบรมการแกะสลักผักผลไม้ โดย อาจารย์ จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้อบรมให้ความรู้ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก