หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คหกรรมศาสตร์ อบรมการทำ“ลูกชุบ”
คหกรรมศาสตร์ อบรมการทำ“ลูกชุบ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-12 13:47:01


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดอบรมการทำอาหาร ในส่วนของรอบบ่าย กับเมนูขนม “ลูกชุบ” โดย อาจารย์ กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้อบรมให้ความรู้