หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อบรมการทำอาหาร “เมนูผัดไทย”
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อบรมการทำอาหาร “เมนูผัดไทย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-12 13:48:08


     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการทำอาหาร รอบเช้าในเมนู “ผัดไทย” โดย อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู และ อาจารย์ดุสิต บุหลัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้อบรม ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลภายนอกเป็นจำนวนมาก