หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเกษม สุธาธรรม
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเกษม สุธาธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-12 11:27:33

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเกษม สุธาธรรม


       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพและเป็นเจ้าภาพงาน คุณพ่อเกษม สุธาธรรม บิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  ณ  ศาลา 7  วัดเสมียรนารี  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ