หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 13:27:40

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ   เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา 2565

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว พร้อมด้วยรองอธิการบดีทุกฝ่ายร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่   ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา