หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“นวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“นวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-12 15:58:20


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด บริษัทชั้นนำด้านเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ได้จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ให้กับอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้มี บุคลากร และนักวิทยาศาสตร์ จากภายนอก เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก