หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมจัดทำข้อมูลศักยภาพหน่วยงาน กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมจัดทำข้อมูลศักยภาพหน่วยงาน กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-14 14:22:39


วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมรับฟังในการประชุม ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ มาเป็นประธานในที่ประชุม และให้คำแนะนำในการสร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ชี้แนะแนวทางในการสร้างแนวคิดที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถพัฒนาต่อยอดแนวคิดต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมๆกับผู้บริหารและหน่วยงาน