หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝึกประสบการณ์อาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝึกประสบการณ์อาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-26 13:40:13

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝึกประสบการณ์อาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 คน ได้แก่ นาปฏิพล โอศิริพันธุ์ และนายวีรพัฒน์ ทองขวาง แผนการเรียนวิทย์-คอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่นักศึกษา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ฝึกซ่อมคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

- การลงวินโดว์ส และโปรแกรมต่าง ๆ

- การต่อสายแลน

- การสร้างอินโฟกราฟิก

- การตัดต่อภาพ

- การเชื่อมต่อและการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IOT

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปใช้เป็นผลงานในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป