หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รางวัลเหรียญทองแดง "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รางวัลเหรียญทองแดง "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-12 10:32:37


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกรรณิกา โสระธรนางสาวพรทิพย์ สุขสมชิตนางสาวจิตตรา มาแสวง นางสาวสิริสุดา ชัญถาวร และ นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน "เครื่องสำอางสีธรรมชาติกันรังสียูวี" จากการประกวดโครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ