หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการแนะแนวต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการแนะแนวต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:03:33


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย  โทวิชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์คณะและตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เพื่อชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อ เก็บข้อมูลความประสงค์ในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อให้ตรงตามความคาดหมาย และเก็บข้อมูล  ในการแนะแนวมาพัฒนางานประชาสัมพันธ์เชิงรุกในครั้งต่อไป