หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายแนะแนว โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินสายแนะแนว โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-19 16:04:01เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.อรวรรณ ริ้วทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิก์ประยุกต์ งานประชาสัมพันธ์คณะฯ และตัวแทนนักศึกษา ได้ร่วมเดินสายแนะแนว โรงเรียนสตรีนนทบุรี ในกิจกรรม Open House ของโรงเรียน    ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยทางคณะฯ ต้องขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่ให้ความร่วมมือในการเข้าไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้