หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-11 15:36:18


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ อาจารย์นภดล แช่มช้อย  และ อาจารย์ทศพล ชูโชติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ นำทีมนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้านสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ งานพิษวิทยา งานชีวเคมี เเละ เขม่าดินปืน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ทั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน