หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรจากโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรจากโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-09-09 23:43:22


นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรจากโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย

นางสาวสิรภัทร จันทร์ทอง และ นางสาวไอริณ มีจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรจากผลการดำเนินกิจกรรมในระดับดี (ทองแดง) ในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร