หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น และ นักวิจัยระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น และ นักวิจัยระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 13:29:14

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น และ นักวิจัยระดับดีมาก
ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล และ นักวิจัยระดับดีมาก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ  สุธาธรรม