หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 13:34:35

คณะวิทยาศาสตร์ฯจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมในโครงการปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี