หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-02 10:10:21


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์

     วันที่ 11 เมษายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช เนื่องในเทศกาลวันวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา