หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการประกวดนวัตกรรมผลงานระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการประกวดนวัตกรรมผลงานระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-11 13:03:38


    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม นางสาวจิตตรา มาแสวง และนางสาวเกศินี ปาทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมสายอุดมศึกษาหัวข้อ “วัสดุคอมโพสิทจากยางพาราเพื่อบำบัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

    สำหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นวัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของยางพาราและถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้บำบัดคราบน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในทะเลและแหล่งน้ำ โดยการนำน้ำยางธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการทำให้เกิดฟอง และผสมผงถ่านกัมมันต์เพื่อเพิ่มพื้นผิวในการดูดซับ เคลือบด้วยวัสดุที่สะท้อนน้ำ เพื่อลดแรงตึงผิวของโฟมยางพาราเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและแยกน้ำมันออกจากเฟสน้ำได้ดีขึ้น สามารถใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อควบคุม และจำกัดพื้นที่การปนเปื้อนของน้ำมันบนผิวหน้าน้ำได้ นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก ลดการใช้สารเคมีในการผลิต เพิ่มมูลค่าของวัสดุจากธรรมชาติ และสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติโดยไม่ก่อมลพิษอีกด้วย