หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-11 11:28:34


วันที่ 9 เมษายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในต่างประเทศ และโครงการอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Hradec Kralove สาธารณรัฐเชค ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ในการรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการให้ทุนการศึกษา การจัดอบรมเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กำหนดการในการเดินทาง และการทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอบรมภาคฤดูร้อนของนักศึกษา