หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:58:12


วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมระบบการผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (จังหวัดนนทบุรี) ซึ่งเป็นการผลิตอาหารจากกระบวนการหมัก ระบบการผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมแปรรูป ณ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รวมทั้งระบบการสุขาภิบาลของโรงงานผลิตอาหาร  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ