หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง และนักศึกษาจากสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”
ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง และนักศึกษาจากสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-11 11:56:54

ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง และนักศึกษาจากสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”

   เมื่อวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  เพื่อร่วมแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสินค้าที่มีความพร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยได้นำผลผลิตงานวิจัยจากโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรด เพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้เกษตรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง” ซึ่งได้รับทุนจาก” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2565 มาแสดงนิทรรศการภายในงานณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ