หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือร่วมกับ Department of Family Welfare Vocational Education ประเทศอินโดนีเซีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือร่วมกับ Department of Family Welfare Vocational Education ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-11 15:35:52


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Department of Family Welfare Vocational Education, Faculty of Engineering, University Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต