หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ คึกคัก สอบสัมภาษณ์ รอบที่1 Portfolio
คณะวิทยาศาสตร์ฯ คึกคัก สอบสัมภาษณ์ รอบที่1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-11 11:39:47


เช้าวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ด้วยจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาสอบสัมภาษณ์มีจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าไปพบปะทักทายและให้กำลังใจกับนักเรียนที่รอรับการสอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง