หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์สาขาวิชาเคมี เดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์สาขาวิชาเคมี เดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-10 15:17:21


เมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาเคมี เข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ Okayama University ในระหว่างการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายธัชพงศ์พัชร์ บุญเพิ่มพูน ณ ภาควิชาเคมี Okayama University ประเทศญี่ปุ่น