หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-18 12:57:14

อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 10 มิถุยายน 2567 อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม. 6 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นจำนวนมาก