หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพ
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 15:26:34


วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช เป็นผู้นำเสนอหลักสูตร และตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวช อรรจวัฒนวงศ์ หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล