หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > อาจารย์ วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาจารย์ วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 16:02:40

อาจารย์ วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

      เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting