หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-19 15:59:17
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้ การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในปี 2561 การเล็งเห็นความสำคัญของการการสร้างผลงานวิชาการ สร้างความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย และการขยายการยกย่องในระดับนานาชาติ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ในการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาด้วยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศและในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร เล็งเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยการสร้างผลงานและปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายเอาไว้