หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > งานแสดงศักยภาพ SMART SCIENCE 4.0 และงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Open House 2018)
งานแสดงศักยภาพ SMART SCIENCE 4.0 และงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Open House 2018)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-09 14:47:12


เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแสดงศักยภาพ SMART SCIENCE 4.0 และงานเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Open House 2018)  ในระหว่าง วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมสนุกและรับทราบข้อมูลข่าวสารของสาขาวิชา การรับสมัครนักศึกษา และการลงมือปฏิบัติ สัมผัสการเรียนรู้ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมเฉลิมฉลองในงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัย อีกด้วย