หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี นางสาววรางคณา คงศีล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี นางสาววรางคณา คงศีล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-29 10:56:30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี นางสาววรางคณา คงศีล 

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากร ได้เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ นางสาววรางคณา คงศีล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี