หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-29 10:54:32

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ” 

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

   วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากร ได้เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ปัญญดา จันทกิจ” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ