หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-09 09:30:53

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562


               วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562  ณ  หอประชุมสิริวรปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม