หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ต่อเนื่องวันที่สอง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ต่อเนื่องวันที่สอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-09 15:22:36


วันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์  ต่อเนื่องจากวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการทางสถิติ โดย อาจารย์เสถียร จันทร์ปลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้อบรม