หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าหารือ เร่งวางแผน จัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ University Hradec Králové สาธารณะรัฐเช็ก
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าหารือ เร่งวางแผน จัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ University Hradec Králové สาธารณะรัฐเช็ก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-09 11:06:29


วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบหารือกับ Dr.Petra Poulová รองคณบดี  Faculty of Informatics and Management , University Hradec Králové และคณะ เพื่อวางแผนจัดส่งนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐเช็ก โดยการหารือในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะทำการคัดเลือกและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าวในปี พ.ศ.2562 ต่อไป