หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับน้องใหม่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับน้องใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-11 10:03:01


วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ธนขวัญ  บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุม โครงการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ  การเขียนโครงการ และเพื่อรับทราบกฎระเบียบในการ เตรียมพร้อมสำหรับการรับน้องใหม่ โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน